Gebedskring

Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.                                                                  

(Mattheüs 18:20)

Op school is van alles te doen, je kunt je handen er vol aan hebben. Maar wat denkt u van gevouwen handen? Zonder Gods hulp kunnen wij (leerkrachten, personeel, ouders, kinderen, maar ook het bestuur) niets doen.

Daarom is het gebed zo belangrijk, ook voor de school.

Elke eerste maandag van de maand is er de gelegenheid om samen te bidden en danken voor de School met de Bijbel. Van 8.45-9.00 uur is er inloop. De gebedskring wordt gehouden in de school.

Wilt u mee bidden -stil of hardop- dan bent u meer dan welkom! We zijn maar met een klein groepje. Heeft u nog jonge niet schoolgaande kinderen? Dat is geen probleem. U kunt ze gerust meenemen.

We beginnen met een stukje uit de Bijbel en bespreken of er nog bijzonderheden zijn om voor te bidden/danken. Dat kan voor allerlei uiteenlopende dingen zijn die in en rond school spelen, maar ook voor de

gezinnen en meer.. Na afloop zingen we meestal nog één of meerdere psalmen.

Alles waarover gesproken wordt in de gebedskring, wordt vertrouwelijk mee omgegaan.

Misschien heeft u ook gebedspunten waarvoor wij kunnen bidden. Daarvoor hangt er in de gang van de onder- en bovenbouw een gebeds brievenbus. Deze is voorzien van een slot, zodat er buiten de gebedskring om

niemand in kan kijken.

Leerkrachten, personeel, kinderen en ouders, iedereen is vrij om hier gebedspunten in te stoppen.

Bij de gebeds brievenbus zijn ook blanco briefjes die gebruikt kunnen worden om gebedspunten op te

schrijven Dat kan met een afzender erop, maar dat mag ook anoniem.

Zo mogen we het allemaal bij de Heere brengen en alles van Hem verwachten, in Jezus Naam.

Groeien doen we samen!

School met de Bijbel

Kerkeland 55

3947 MV Langbroek

0343-561250

directeur@smdblangbroek.nl